Екип

Ние, екипа на Фарма Медия ЕООД се стремим към съвършенство във всичко, което правим, признаваме влиянието, което нашите дейности могат да имат върху хората и околната среда, стремим се към качество във всяко наше действие и се придържаме към ценностите, в които компанията вярва и се стреми в работата си.

 

Фарма Медия ЕООД

Фирмата е водещ доставчик на маркетингови проучвания и бизнес анализи в фармацевтичния сектор, който работи с водещите фармацевтични фирми, националните здравни органи и медицински центрове. Основната цел на компанията е да разработи качествени продукти и решения на маркетингови проучвания и бизнес анализи.

 

Цел и стратегия

Основната цел на Фарма Медия ЕООД е да предостави продукти и услуги по начин, който отговаря на изисквания на нашите клиенти и на всички приложими нормативни изисквания. За да се постигне тази цел,  политиката на нашата компания е да поддържа ефективна и ефикасна среда и система за управление на качеството.

 

Управление на  качеството

Фарма Медия е организация, която  се стреми към управление на качеството при реализиране на всеки проект като: • Разбира и отговаря на изискванията на  клиенти, доставчици, служители • Непрекъснато подобряване на процеси и услуги • Стреми се към съответствие с нормативните изисквания и приложимите международни стандарти и етичните кодекси • Подобряване на компетенции на служителите и  предоставяне на възможности за растеж.

 

Етични принципи

Фарма Медия ЕООД винаги осъществява собствените дейности честно и почтено и очаква своите клиенти и доставчици да направят същото. Ние се стремим да бъдем най-доверените партньори. Нашите ценности и стандарти са важна част от начина, по който изграждаме доверие с клиенти, партньори, служители, граждани и други заинтересовани страни. Работим всеки ден, за да спечелим доверието ви!

 

Конфиденциалност

Фарма Медия ЕООД се ангажира с поддържане на най-висока степен на почтеност във всички свои взаимоотношения с потенциални, текущи и минали клиенти, както по отношение на нормалната търговска тайна, както и защитата на всички лични данни, получени в процеса на предоставяне на съответните бизнес услуги. Ние прилагаме същите стандарти на всички наши клиенти, доставчици и партньори.