Фарма инфо център


Същност:

– фарма инфо център е специализиран контактен център (call center), продукт на Фарма медиа ЕООД;

– центърът предоставя високотехнологични решения в областта на телекомуникационния маркетинг, подходящи за фирми и  организации, които целят да осигурят максимално високо ниво на обслужване на своите клиенти и партньори;

– фарма инфо център осъществява контакт с таргетната аудитория  на територията на страната  чрез технологията пренос на глас през интернет /voip/, електронен мейлинг, уеб публикации.

 

Предимства:

– обединяването на няколко различни комуникационни канала цели;

– ежедневен достъп до вашите настоящи и бъдещи клиенти;

– намаляване на разходите;

– оптимизиране на маркетинговата дейност;

– повишаване на вашите продажби.

 

Ефективност:

– високо ефективен интегриран комуникационен подход към специализираната аудитория;

– лекари /опл и специалисти/ – над 80% от аудиторията на провежданите кампании изразява положително отношение към този вид предаване на синтезирана медицинска информация. Над 60% изявяват желание да получат допълнителна информация по електронна поща  или чрез посещение на специализиран уеб-сайт;

– фармацевти, собственици или управители на аптеки – над 90% изразяват удовлетвореност от поднесените актуални данни за търговски или информационни кампании.