Информационни кампании


Същност:

– предаване на конкретна информация, касаеща даден продукт или продуктова група до съответната таргетна аудитория.

 

Начин на провеждане:

– чрез изходящи телефонни обаждания, осъществявани през специализиран call center от оператори с натрупан опит и медицинско образование.

 

Предимства:

– бърз, лесен и удобен начин за предаване на детайлна информация в рамките на кратък период. Гарантирано достигане до над 90% от представителите на съответната таргетна група. Получаване на обратна информация.