Пазарни проучвания и анализи


Същност:

– подготовка, организация и реализация на пазарни проучвания и проучвания нагласите на крайните клиенти.

 

Начин на провеждане:

– чрез анкети, осъществявани по телефон на територията на цялата страна;

– чрез анкети, осъществявани face to face на територията на цялата страна.

 

Предимства:

– обобщеният анализ на получените данни, изготвен от специалисти в здравеопазването предоставя много по-детайлна информация за изследвания проблем за разлика от обикновеното обобщаване на статистически данни.