Подбор и управление персонал


Подбор на персонал.

Техники:

– формуляр за кандидатстване / cv; -интервю за подбор;

– психологически тестове – тестове за интелигентност, психометрични и личностни тестове;

– изготвяне на личен профил.

 

Оценка на работата и ефективността на работещи mreps:

– чрез получаване на обратна връзка, осъществяване с анкети по телефон с лекари и фармацевти на територията на цялата страна, с които работят представителите на фирмата.