Цялостно рекламно обслужване


Цялостни рекламни концепции.

Промоции – осигурени промоутърски екипи.

Медийна реклама.

Външна и транспортна реклама.

Дизайн, пред печат и печат – брошури, каталози и др.

Рекламни бизнес сувенири – печат и брандиране.

Организиране на екскурзии в страната и чужбина.